آزمون آنلاین آکادمی فن سرا

نمونه آزمون آزمایشی با ۹۰درصد سوآلات آزمون الکترونیک، برد های های حرارتی و ،برودتی وپایه برد های لوازم خانگی فنی وحرفه ای